Inschrijven/register

Wil je graag lid worden? Download dan het onderstaande inschrijfformulier en stuur dit op naar het bestuur. Om lid te worden dien je een sportkaart te hebben! Hieronder een overzicht wat de lidmaatschappen te bieden hebben.

Would you like to become a member? Download the registration form below and send it to the board. To become a member you must have a sports card! Below is an overview of what the memberships have to offer.

LidmaatschapPrijs per jaarDeelname cursussenKorting op kledingNTB-licentieGebruik ploegwagenDeelname activiteitenBorrelsTriathlontraining dinsdagReguliere training op dinsdag en donderdag
Triathlonregeling + licentie €69,75

+++*+++
Triathlonregeling€30,-++*+++
Squadra lid €25,-
+
+++++
Triahtlonregeling + licentie +
Squadra lid
€84,75++++++++

*Er worden extra kosten doorberekend voor mensen met alleen triatlonregeling die toch mee willen doen met activiteiten.

MembershipPrice per yearParticipation workshopsDiscount on clothingNTB-licenceUse of team carParticipation activitiesDrinksTriathlon training TuesdayRegular trainings on Tuesday and Thursday
Triathlon regulation + license €69,75

+++*+++
Triathlon regulation€30,-++*+++
Squadra member €25,-
+
+++++
Triahtlon regulation + license +
Squadra member
€84,75++++++++

*Additional costs will be charged for people with only a triathlon arrangement who still want to participate in activities.

(de inschrijfformulieren kunnen op sommige browsers niet gedownload worden. Is dit het geval, probeer een andere internet browser)

(The registration forms cannot be downloaded on some browsers. If this is the case, try another internet browser)


Als je gebruik wilt maken van de triathlonregeling, kan je het onderstaande inschrijfformulier invullen en opsturen naar de triathloncommissie.

If you want to make use of the triathlon arrangement, you can fill in the registration form below and send it to the triathlon committee.